วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

โปรแกรมตรวจผิวหนัง และภูมิแพ้


Program skin test ค้นหาสาเหตุ เพื่อป้องกันและวิธีหลีกเลี่ยงที่ถูกต้อง

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคผิวหนังขั้นพื้นฐาน ราคา 1,550 บาท

-ตรวจโดยสัตวแพทย์ด้านผิวหนัง  Physical Examination(PE)
-ขูดตรวจผิวหนัง  Skin scraping
-ตรวจแบคทีเรียและยีสต์  Scotch tape technique
-ตรวจเส้นขน  Trichogram
-ตรวจเพาะเชื้อราผิวหนัง  Fungal culture

โปรแกรมตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ 72 ชนิด(IgE) ราคา 12,000 บาท

-ตรวจโดยสัตวแพทย์ด้านผิวหนัง  Physical Examination(PE)
-ตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ 72 ชนิด (IgE)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 089-2448865 / 038-773007


ติดตามข้อมูลข่าวสาร
Fanpage : petfriendsHospital
Line ID : @petfriends
E-mail : petfriends2010@hotmail.com
 1/16 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โปรแกรมตรวจสุขภาพสุนัขและแมว Health Checkup Program
Health Checkup Program โปรแกรมตรวจสุขภาพแมวและสุนัข

โปรแกรมตรวจสุขภาพสุนัข

Puppy 2,150 ฿ (ตรวจสุขภาพลูกสุนัข/ต้อนรับลูกสุนัขใหม่ อายุ < 4 เดือน)

-ตรวจร่างกายภายนอกโดยสัตวแพทย์อายุรกรรม Physical Examination(PE)
-วัดน้ำตา ตรวจตาภายนอก General Eye Examination (STT)
-ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน  General Oral-Dental Examination
-ส่องตรวจอุจจาระ  Fecal Test(FT)
-ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด  Complete Blood Count(CBC)
-ตรวจหาพยาธิในเลือด  Blood Parasite(BP)
-ตรวจระดับโปรตีนรวมในเลือด  Total Protein
-FPV/CPV Test kit
-CDV Test kit

Silver 4,200 ฿ (ตรวจสุขภาพสุนัข อายุ < 5ปี)

-ตรวจร่างกายภายนอกโดยสัตวแพทย์อายุรกรรม Physical Examination(PE)
-วัดน้ำตา ตรวจตาภายนอก General Eye Examination (STT)
-ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน  General Oral-Dental Examination
-ส่องตรวจอุจจาระ  Fecal Test(FT)
-ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด  Complete Blood Count(CBC)
-ตรวจหาพยาธิในเลือด  Blood Parasite(BP)
-ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  Fasting Blood Glucose(Glu)
-ตรวจของเสียจากโปรตีนในเลือดบอกการทำงานของไต  Blood Urea Nitrogen(BUN)
-ตรวจความสามารถในการกรองของเสียของไต  Creatinine(Creat)
-ตรวจเอนไซม์ในเลือดบอกความเสียหายของตับ  Alkaline Aminotransferase(ALT)
-ตรวจเอนไซม์ในเลือดบอกการทำงานของระบบน้ำดี  Alkaline Phosphatase(ALP)
-ตรวจระดับโปรตีนอัลบูมินในเลือด  Albumin
-ตรวจระดับโปรตีนรวมในเลือด  Total Protein
-ตรวจความดันเลือด  Blood Pressure
-เอกซเรย์เจาะเฉพาะช่องอก,ช่องท้อง,สะโพก,ข้อเข่า,ภาพกว้างรวมช่องอกและช่องท้อง X-ray(Chest,Abdomen,Hip,Stifle,Joint,Survey Body)
-ตรวจพยาธิหัวใจและพยาธิในเม็ดเลือด  Snap 4Dx Test kit

Gold 5,500 ฿ (ตรวจสุขภาพสุนัข อายุ > 5ปี)

-ตรวจร่างกายภายนอกโดยสัตวแพทย์อายุรกรรม Physical Examination(PE)
-วัดน้ำตา ตรวจตาภายนอก General Eye Examination (STT)
-ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน  General Oral-Dental Examination
-ส่องตรวจอุจจาระ  Fecal Test(FT)
-ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด  Complete Blood Count(CBC)
-ตรวจหาพยาธิในเลือด  Blood Parasite(BP)
-ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  Fasting Blood Glucose(Glu)
-ตรวจของเสียจากโปรตีนในเลือดบอกการทำงานของไต  Blood Urea Nitrogen(BUN)
-ตรวจความสามารถในการกรองของเสียของไต  Creatinine(Creat)
-ตรวจเอนไซม์ในเลือดบอกความเสียหายของตับ  Alkaline Aminotransferase(ALT)
-ตรวจเอนไซม์ในเลือดบอกการทำงานของระบบน้ำดี  Alkaline Phosphatase(ALP)
-ตรวจระดับอิเล็กโตรไลท์ในร่างกาย  Blood gas
-ตรวจระดับโปรตีนอัลบูมินในเลือด  Albumin
-ตรวจระดับโปรตีนรวมในเลือด  Total Protein
-ตรวจระดับความผิดปกติของตับ หรือทางเดินน้ำดี  Total Direct Bilirubin
-ตรวจระดับคอเลสเตอรอลในเลือด  Cholesterol
-ตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน  Total T4
-ตรวจความดันเลือด  Blood Pressure
-เอกซเรย์เจาะเฉพาะช่องอก,ช่องท้อง,สะโพก,ข้อเข่า,ภาพกว้างรวมช่องอกและช่องท้อง X-ray(Chest,Abdomen,Hip,Stifle,Joint,Survey Body)
-ตรวจพยาธิหัวใจและพยาธิในเม็ดเลือด  Snap 4Dx Test kit


**********************************************************************
โปรแกรมตรวจสุขภาพแมว

Kitten 1,750 ฿ (ตรวจสุขภาพลูกแมว/ต้อนรับลูกแมวใหม่ อายุ < 4 เดือน)

-ตรวจร่างกายภายนอกโดยสัตวแพทย์อายุรกรรม Physical Examination(PE)
-วัดน้ำตา ตรวจตาภายนอก General Eye Examination (STT)
-ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน  General Oral-Dental Examination
-ส่องตรวจอุจจาระ  Fecal Test(FT)
-ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด  Complete Blood Count(CBC)
-ตรวจหาพยาธิในเลือด  Blood Parasite(BP)
-ตรวจระดับโปรตีนรวมในเลือด  Total Protein
-FPV/CPV Test kit

Silver 4,500 ฿ (ตรวจสุขภาพแมว อายุ < 5ปี)

-ตรวจร่างกายภายนอกโดยสัตวแพทย์อายุรกรรม Physical Examination(PE)
-วัดน้ำตา ตรวจตาภายนอก General Eye Examination (STT)
-ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน  General Oral-Dental Examination
-ส่องตรวจอุจจาระ  Fecal Test(FT)
-ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด  Complete Blood Count(CBC)
-ตรวจหาพยาธิในเลือด  Blood Parasite(BP)
-ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  Fasting Blood Glucose(Glu)
-ตรวจของเสียจากโปรตีนในเลือดบอกการทำงานของไต  Blood Urea Nitrogen(BUN)
-ตรวจความสามารถในการกรองของเสียของไต  Creatinine(Creat)
-ตรวจเอนไซม์ในเลือดบอกความเสียหายของตับ  Alkaline Aminotransferase(ALT)
-ตรวจเอนไซม์ในเลือดบอกการทำงานของระบบน้ำดี  Alkaline Phosphatase(ALP)
-ตรวจระดับโปรตีนอัลบูมินในเลือด  Albumin
-ตรวจระดับโปรตีนรวมในเลือด  Total Protein
-เอกซเรย์เจาะเฉพาะช่องอก,ช่องท้อง,สะโพก,ข้อเข่า,ภาพกว้างรวมช่องอกและช่องท้อง X-ray(Chest,Abdomen,Hip,Stifle,Joint,Survey Body)
-ตรวจลิวคีเมียไวรัส และโรคเอดส์แมว  FIV/FeLV Test kit
-FIP ab Test kit
-FPV/CPV Test kit

Gold 5,500 ฿ (ตรวจสุขภาพแมว อายุ > 5ปี)

-ตรวจร่างกายภายนอกโดยสัตวแพทย์อายุรกรรม Physical Examination(PE)
-วัดน้ำตา ตรวจตาภายนอก General Eye Examination (STT)
-ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน  General Oral-Dental Examination
-ส่องตรวจอุจจาระ  Fecal Test(FT)
-ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด  Complete Blood Count(CBC)
-ตรวจหาพยาธิในเลือด  Blood Parasite(BP)
-ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  Fasting Blood Glucose(Glu)
-ตรวจของเสียจากโปรตีนในเลือดบอกการทำงานของไต  Blood Urea Nitrogen(BUN)
-ตรวจความสามารถในการกรองของเสียของไต  Creatinine(Creat)
-ตรวจเอนไซม์ในเลือดบอกความเสียหายของตับ  Alkaline Aminotransferase(ALT)
-ตรวจเอนไซม์ในเลือดบอกการทำงานของระบบน้ำดี  Alkaline Phosphatase(ALP)
-ตรวจระดับอิเล็กโตรไลท์ในร่างกาย  Blood gas
-ตรวจระดับโปรตีนอัลบูมินในเลือด  Albumin
-ตรวจระดับโปรตีนรวมในเลือด  Total Protein
-ตรวจระดับความผิดปกติของตับ หรือทางเดินน้ำดี  Total Direct Bilirubin
-ตรวจระดับคอเลสเตอรอลในเลือด  Cholesterol
-ตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน  Total T4
-ตรวจความดันเลือด  Blood Pressure
-เอกซเรย์เจาะเฉพาะช่องอก,ช่องท้อง,สะโพก,ข้อเข่า,ภาพกว้างรวมช่องอกและช่องท้อง X-ray(Chest,Abdomen,Hip,Stifle,Joint,Survey Body)
-ตรวจลิวคีเมียไวรัส และโรคเอดส์แมว  FIV/FeLV Test kit
-FIP ab Test kit
สอบถามเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเพื่อนสัตว์เลี้ยงศรีราชา
038-773007
089-2448865
**************************************************

โรงพยาบาลเพื่อนสัตว์เลี้ยงศรีราชา

ติดต่อสอบถาม 

Fanpage : petfriendsHospital
YouTube channel : Petfriends channel
โทร 038-773007 / 089-2448865
Fax : 038-773339
IG : Petfriends_sriracha
Line ID : @petfriends

E-mail : petfriends2010@hotmail.com
 1/16 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อากาศร้อนทำให้หมาเป็นบ้า จริงหรือ?
ในช่วงหน้าร้อน อากาศร้อนมากสูงสุดถึงกว่า 40 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว หลายๆ คนที่เลี้ยงสุนัขก็กลัวว่าหมาของตนจะเป็นหมาบ้า ตามความเชื่อที่เข้าใจกันมาโดยตลอดว่า อากาศร้อยระวังหมาเป็นบ้า 
เอาหละ!! เพื่อตอบข้อข้องใจ วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของ โรคพิษสุนัขบ้า ให้คุณได้รู้จักกัน....
เพราะจริงๆ แล้วไม่ได้เกี่ยวกับอากาศร้อนแต่อย่างใด บางคนยังไม่รู้จักโรคนี้ด้วยซ้ำ รู้แค่ว่าอาการหมามันจะดูบ้าๆ ดุๆ ซึ่ง จริงๆ แล้วหมาที่มีอาการเหล่านั้น อาจเป็นแค่ >>หมาดุ<< เฉยๆ ก็ได้

ต้องเล่าก่อนว่ามีหลายเคสที่สงสัยและตรวจพบว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อนสัตว์เลี้ยงศรีราชาของเรา หลายคนคงจะสงสัยว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นพิษสุนัขบ้า ปกติแล้ว การติดต่อของโรคนี้ติดต่อจากสุนัขที่ติดเชื้อกัดเอาและแพร่เชื้อไปยังสุนัขตัวอื่น ซึ่งระยะฟักตัวของเชื้อในสุนัขจนแสดงอาการประมาณ 3-8 สัปดาห์ สุนัขจะเริ่มแสดงอาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเริ่มระแวง เริ่มดุ หรืออะไรที่เคยทำก็จะไม่ทำ พฤติกรรมเปลี่ยนไปหมด ตาค้างแข็ง งับอากาศ ในระยะต่อมาจะเริ่มมีการเกร็งโดยเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า กรามค้าง กินน้ำไม่ได้ (เป็นสาเหตุของการเรียกว่าโรคกลัวน้ำ) เมื่ออาการหนักขึ้นไปจนถึงระยะท้ายๆ จะแสดงอาการชักเกร็งเหยียด และอันตรายมาก สุดท้ายจะตายจากการเป็นอัมพาตทั่วร่างกาย ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าไม่มียารักษา แนวทางการรักษาทำได้แค่รักษาตามอาการเพื่อยื้อชีวิตเท่านั้น 

แนวทางการรักษาส่วนใหญ่แล้วคุณหมอจะซักประวัติอย่างละเอียดทั้งลักษณะการเลี้ยง ประวัติวัคซีน และประวัติการถูกกัด ประกอบกับอาการแสดงของสุนัข เพื่อคุยกับเจ้าของได้ว่าให้ระวังทั้งสุนัขตัวอื่นและคนในบ้านที่สัมผัสกับเค้า และพาไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพราะในคนถือเป็นโรคที่อันตรายและรุนแรง แค่โดนกัดหรือข่วนถากๆก็ควรไปหาแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนทันที เพราะมีคนที่โดนสุนัขที่สงสัยเป็นโรคนี้กัดแล้วมาถามว่าต้องฉีดวัคซีนไม๊ ตอบได้คำเดียวเลยว่า ให้รีบไปฉีดวัคซีนทันที
  
ในฐานะสัตวแพทย์คงช่วยได้แค่ให้ความรู้และรณรงค์ให้พาสุนัขและแมวของท่านมาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคและกระตุ้นเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรักและคนอื่นๆ ที่มีโอกาสได้สัมผัสสัตว์เลี้ยง 

ในช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้ ก็ต้องคอยดูแลสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่แค่โรคพิษสุนัขบ้า แต่อากาศร้อนมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายและอันตรายกับสัตว์เลี้ยงก็คือโรคลมแดดหรือ Heat Stroke เพราะมีอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียว**************************************************

โรงพยาบาลเพื่อนสัตว์เลี้ยงศรีราชา

ติดต่อสอบถาม 
โทร 038-773007 / 089-2448865
Fax : 038-773339
IG : Petfriends_sriracha
Line ID : @petfriends
E-mail : petfriends2010@hotmail.com
ติดต่อเรา 1/16 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ยาคุมในสัตว์เลี้ยง ภัยเงียบที่คนมองข้าม !!


หลายคนคงแปลกใจว่าทำไมหมอถึงได้ซีเรียสเรื่องนี้จังเลย 

ก็เพราะว่าประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่ชอบมาถามหาซื้อยาคุมไปฉีดให้สุนัขจร แมวจร เพื่อจุดประสงค์แค่ไม่อยากให้เค้าท้องมีลูก ฉีดได้บ้างไม่ได้บ้าง ฉีดผิดบ้างถูกบ้าง สาเหตุก็มาจากปัญหาเดิมๆ ก็มันแมวจร (หมาจร) ป้าจับมันมาไม่ได้ >>

แล้วทำไมหมอไม่ฉีดยาคุมให้??
>> เพราะมันมีข้อเสียมากกว่าและอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับ เมื่อเทียบกับสิ่งที่ต้องการแค่ไม่อยากให้เค้าท้องมีลูก แต่ในทางกลับกันคุณอาจกำลังจะฆ่าพวกเค้าอย่างไม่รู้ตัวก็เป็นได้ 
>> หลายคนพอมาขอซื้อยาไปฉีดเองแต่หมอไม่ขายให้ ก็ทำท่าไม่พอใจ พอบอกเหตุผลไปก็ไม่ฟังหมอ หรือต้องรอให้เกิดเหตุก่อนครับถึงจะยอมฟัง?? 

แล้วยาคุมอันตรายอย่างไรละ?? 

ยาคุมที่เราฉีดกันอยู่ส่วนใหญ่เป็นฮอร์โมนโปรเจสตินหรือโปรเจสเตอโรน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จะช่วยทำให้สุนัขหรือแมวไม่แสดงอาการเป็นสัดและไม่ยอมรับการผสมจากตัวผู้ เนื่องจากฮอร์โมนไปกดการทำงานของฮอร์โมนตัวอื่นในวงรอบการเป็นสัดเพื่อไม่ให้มันทำงานได้ จึงไม่เป็นสัด ซึ่งตัวยาคุมออกฤทธิ์ได้ประมาณ 3 เดือน อันนี้เป็นกลไกการออกฤทธิ์คร่าวๆ ครับ เท่านั้นยังไม่พอฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนยังเป็นฮอร์โมนตัวสำคัญในการทำให้การตั้งท้องเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ และจะค่อยๆ ลดลงเมื่อครบอายุครรภ์ (ประมาณ 2 เดือน) ลูกตัวใหญ่สมบูรณ์ใกล้คลอด เมื่อโปรเจสเตอโรนค่อยๆ ลดลงก็จะทำให้ฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการคลอดทำงานได้ แล้วสัตว์ก็จะคลอดได้ตามธรรมชาติ 
ถ้าเข้าใจตรงนี้ลองนึกภาพตามผมนะครับแล้วคิดตามว่าจะเกิดอะไรขึ้น 
>> มีแมวหรือหมาตัวหนึ่งถูกตัวผู้ผสมมาก่อนหน้านั้นแต่เราไม่รู้ (อาจยังท้องอ่อน) คุณเจ้าของก็นึกอยากคุมกำเนิดให้ ไปขอซื้อยาคุมที่ร้านหมอมาฉีดเอง หมอก็ขายให้ในราคาเข็มละไม่กี่ร้อย (ถูกมากเมื่อเทียบกับทำหมัน) เจ้าของก็เอามาฉีดให้สุนัขตัวนั้น จะเกิดอะไรขึ้นครับ  (ให้เวลาคิด10วินาที + กลับขึ้นไปอ่านข้างบน) ... แน่นอนหมาแมวไม่เป็นสัดแน่ๆ ครับ แล้วลูกในท้องล่ะ?? ก็จะเจริญเติบโตได้จนครบอายุครรภ์ แต่ในเมื่อยังอยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาคุมก็เลยทำให้ไม่คลอด แม่ไม่เบ่ง ลูกเต็มท้องทรมานมากนะครับ บางตัวไม่ไหวอาการแย่มาเลยก็มี สุดท้ายอาจจะตายทั้งแม่ทั้งลูก แล้วก็ต้องผ่าคลอดแบบลูกตายในท้องบนความเสี่ยงของแม่สุนัขหรือแมวที่อาการแย่ <<>> หากคุณรู้และเข้าใจในการใช้ยาคุมเพื่อประโยชน์ที่ถูกต้องในการเลื่อนรอบการเป็นสัดในบางรอบ ประกอบกับการใช้ยา ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์เท่านั้น  เพราะการใช้ยาคุมติดต่อกันในระยะยาวมีผลจะกระตุ้นให้ เกิดมดลูกอักเสบและเป็นหนอง ได้ ซึ่งอันตรายไม่แพ้การคลอดไม่ออกเลยครับ ซึ่งสุดท้ายก็ต้องผ่าตัดอยู่ดี และความเสี่ยงในการวางยากับค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดสูงกว่าการทำหมันธรรมดาหลายเท่าครับ เลิกเถอะครับกับการมาขอซื้อยาคุมไปฉีดกันเองแบบที่ไม่มีความรู้ แนะนำเลยนะครับ การทำหมันไม่ว่าจะตัวผู้หรือตัวเมียเป็นการควบคุมจำนวนประชากรที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดแล้วครับ

ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลเพื่อนสัตว์เลี้ยงศรีราชา
ขอบคุณบทความที่มีประโยชน์จาก  นายสัตวแพทย์พนธกร  กังวานฤทธิไกร (หมอต็อบ)

***********************************************

โรงพยาบาลเพื่อนสัตว์เลี้ยงศรีราชา

ติดต่อสอบถาม 
โทร 038-773007 / 089-2448865
Fax : 038-773339
IG : Petfriends_sriracha

Line@ : @petfriends   /    Petshop

E-mail : petfriends2010@hotmail.com

ติดต่อเรา 1/16 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110