วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แพคเกจโรคไตในสุนัขและแมว

โปรแกรมตรวจสุขภาพโรคไตในสุนัขและแมว

โรคไต รู้ทัน รักษาได้

เพราะ "โรคไต" เป็นโรคที่ทำการวินิจฉัยได้ยาก เมื่อดูจากอาการภายนอกเพียงอย่างเดียว


  แพคเกจนี้ เหมาะสำหรับสุนัขและแมวที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป 

       เพราะโรคไตเป็นโรคที่ทำการวินิจฉัยได้ยาก เมื่อดูจากอาการภายนอกเพียงอย่างเดียว เนื่องจากไตมักสูญเสียการทำงานมากกว่า 75 % แล้วจึงจะแสดงอาการต่างๆ ออกมา ซึ่งหากรู้ช้าเกินไปอาจทำให้สัตว์ได้รับอันตรายถึงชีวิต นอกจากนั้นยังมีความเกี่ยวข้องกับอวัยวะอีกหลายระบบ อาจทำให้มีอาการที่แสดงออกมาหลากหลายจึงไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเพียงอย่างเดียว

รายละเอียดการตรวจ

1.ตรวจระดับเม็ดเลือดแดง
2.ตรวจระดับเม็ดเลือดขาว
3.ตรวจสภาพความเป็นกรดด่างในร่างกาย
4.ตรวจการทำงานของไต
5.ตรวจระดับของเสียในเลือด
6.ตรวจการทำงานของตับและถุงน้ำดี
7.ตรวจระดับ Calcium + Phosphorus
8.ตรวจระดับโปรตีนในกระแสเลือด
9.ตรวจระดับน้ำตาลในกระแสเลือด
10.ตรวจชุดตรวจพยาธิเม็ดเลือด 4 ชนิด (เฉพาะในสุนัข)
11.ตรวจชุดตรวจเอดส์แมว ลิวคีเมีย (เฉพาะในแมว)
12.ตรวจวัดระดับความดันร่างกาย
13.ตรวจเอกซเรย์ช่องท้อง, ไต, กระเพาะปัสสาวะ
14.ตรวจปัสสาวะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร 038-773007 , 089-2448865


หมายเหตุ

*กรณีเจ้าของเก็บปัสสาวะมาเอง ควรเก็บภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง (กรุณาแช่เย็นมาทุกครั้ง)
**ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจร่างกาย และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
***ราคานี้ ไม่รวม ค่ายา ค่าอาหารประกอบการรักษา ในกรณีที่ต้องรับการรักษาหรือวินิจฉัยเพิ่มเติม
****ระยะเวลาใช้แพคเกจ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2559 
*****ราคาแพคเกจ 4,200 บาท
******ควรงดน้ำงดอาหารสัตว์ก่อนตรวจอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
*******นัดหมายก่อนเข้ามาตรวจทุกครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น